بهترین و تاپ ترین عکسهای روز
بهترین عکسهای روز دنیا را میتوانید اینجا ببیند از عکسهای چیزی گرفته تا عکسهای بازیگران خوانندگان وستاره ها همه نوع عکس
یکشنبه 6 مرداد‌ماه سال 1387
عکسهای گران ترین حیوانات دنیا

این هم از عکسهای گران ترین حیوانات دنیا...ترتیب عکسها برعکس میباشد ... یعنی از سیزدهمین حیوان شروع میکنیم تا اولین و گرانترین اونها ...

# 13 Bengal cat
Стоимость $800-$3000 The cost is $ 800 - 3000  

# 12 Snow Macaque
Стоимость $3500 Price $ 3500  

# 11 Squirrel Monkey
Стоимость $4000 Price $ 4000  

# 10 Chinese Crested Hairless Puppies
Стоимость $4000-$5000 The cost is $ 4000 - 5000  

# 9 Savannah Cat
Стоимость $4000-$10.000 The cost is $ 4000 - $ 10,000

# 8 Mona Guenon
Стоимость $6000 Price $ 6000  

# 7 monkey DeBrazzas
Стоимость $7000 Price $ 7000  

# 6 Striped ball python
Стоимость $10.000 Cost $ 10,000  

# 5 Giotsintovy macao
Стоимость $6500-$12.000 The cost is $ 6500 - $ 12,000

# 4 female python lavender albinosa
Стоимость $20.000 Cost $ 20,000

# 3 tiger python
Стоимость $15.000 Cost $ 15,000  

# 2 Chimpanzees
Стоимость $60.000-$65.000 The cost is $ 60,000-$ 65,000

# 1 White Lion
Стоимость $138.000 Cost $ 138,000


عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
موضوع بندی
تعداد بازدیدکنندگان : 306625
Google Groups
اشتراک در یاهو بیست
:نشانی پست الکترونیک
بازدید از این گروه